Žiadosť o úver
Loading ...

ŽIADOSŤ O ÚVER

Na účely zriadenia účtu a úveru u ktorejkoľvek zo skupiny Magswitch Group subjektov vrátane Magswitch Technology Inc, Magswitch Automation Company, Magswitch Technology Europe GmbH a Magswitch Technology World Wide Pty. Ltd, nižšie podpísaný žiadateľ poskytuje nasledujúce informácie. Žiadateľ vyhlasuje a zaručuje, že uvedené informácie sú pravdivým a správnym vyjadrením jeho finančnej situácie.

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

REFERENCIE BANKY

OBCHODNÉ REFERENCIE

KONTAKTY SPOLOČNOSTI

VYPLŇOVANÍM TEJTO ŽIADOSTI O KREDIT SÚHLASÍME S TÝM, ŽE VŠETKY SUMY SÚ SPLATNÉ V RÁMCI PODMIENOK UVEDENÝCH NA FAKTÚRE. AK FAKTÚRA NEUPLATÍTE V UVEDENÝ DÁTUM, FAKTÚRA SA BUDE POVAŽOVAŤ AKO NEZAPLATená. ĎALEJ DOHODUJEME SA, ŽE ZA AKÚKOĽVEK SUMU, KTORÁ JE PO SPLATNOSTI VIAC AKO 1.5 DNÍ OD TERMÍNU SPLATNOSTI AŽ DO ZAPLATENIA, ZAPLATÍME 30 % MESAČNE.

NÁKUPNÉ OBJEDNÁVKY BUDÚ AKCEPTOVANÉ, POKUD V OBJEDNÁVKE NEBUDÚ ZAHRNUTÉ ŽIADNE INÉ PODMIENKY, AKO NIE SÚ UVEDENÉ SPOLOČNOSŤOU MAGSWITCH TECHNOLOGY, INC.

VŠETKY VRÁTENÉ ŠEKY BUDE ÚČTOVANÝ POPLATOK NSF. POPLATOK NSF BUDE MAXIMÁLNA SUMA POVOLENÁ ŠTÁTOM, V KTOREJ SA ŠEK VYPLATÍ. PO ČOM MÔŽE BYŤ VÁŠ ÚČET ZALOŽENÝ NA ZÁKLADE „LEN V HOTOVOSTI“.

AK BUDE POSKYTNUTÝ KREDIT, PODPÍSANÍ SÚHLASÍME S VYŠŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI A PODMIENKAMI UVEDENÝMI NA KAŽDEJ A KAŽDEJ FAKTÚRE. UZNÁVAME, ŽE ÚVEROVÁ LINKA SA MÔŽE KEDYKOĽVEK ZVÝŠIŤ ALEBO ZNÍŽIŤ PODĽA UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI MAGSWITCH TECHNOLOGY, INC. ĎALEJ SÚHLASÍM S TÝM, ŽE V PRÍPADE, ŽE BY SA ÚČET ZALOŽIL NA VYBERANIE Z DÔVODU NEPLATBY, BUDEM ZODPOVEDNÝ ZA VŠETKY PRIMERANÉ POPLATKY ZA ADVOKÁTA / INKASNÉ POPLATKY.

VŠETKY ZADLŽENIE VZNIKNUTÉ TECHNOLÓGIOU MAGSWITCH, INC. JE SPLATNÉ NA ADRESE UVEDENEJ NA FAKTÚRE.

preloader